Monthly Archives: February 2015

//February

New Zealand challenges and realities

By | February 2nd, 2015|seepost|

Обикновено Нова Зеландия се възприема като далечна екзотична страна и като трудно постижима мечта за реализация предвид голямото разстояние [...]

I live and work in New Zealand

By | February 2nd, 2015|seepost|

Вие можете да сте първите които ще публикувате вашата история в Нова Зеландия… Вашата история за успех може да помогне [...]

I was there

By | February 2nd, 2015|seepost|

Споделете с нас вашите впечатления от вашето посещение, какво ви хареса, какви трудности срещнахте, какво бихте посъветвали останалите за да не [...]

A job overseas

By | February 2nd, 2015|seepost|

Тук можете да споделите мнения за вашата работа в чужбина в емиграция, за вашите успехи или проблеми с некоректни работодатели, трудово [...]

Amazing experience

By | February 2nd, 2015|seepost|

Тук можете да дадете Вашето мнение за предоставената посредническа услуга от нас, както и мнения на работодатели. За да дадете Вашето [...]

Load More Posts