Условия за работа в Нова Зеландия

Всеки кандидат може самостоятелно или чрез ползване на услугите на лицензиран имиграционен посредник да започне процедурата по преместването си в Нова Зеландия, но най-важната задача е преди това да си намери предложение за работа в Нова Зеландия, коeто е задължително условие за получаването на работна виза.

Необходимо е да кандидатствате първо за работа, преди да получите виза. Едва след като имате одобрение на новозеландски работодател за наемане на работа, Вие можете да стартирате процедура за получаване на работна виза. Не е възможно да започнете работа ако вашата работна виза не е одобрена или ако просто сте посетили Нова Зеландия като турист.

Ние от „Агенция за заетост и квалификация“ ООД Ви предлагаме да ползвате нашите лицензирани услуги по намиране и наемане на работа в Нова Зеландия.