От кого се нуждае Нова Зеландия?

Квалифицирани специалисти с минимум 3 години опит в избраната област.

Техническо образование ( 1-3 години ) или завършено чиракуване

Способни и здрави хора, които планират да работят в Нова Зеландия дългосрочно.

Какво предлагаме ние?

Адаптиране в Нова Зеландия като: първо настаняване, данъчен номер, номер на банковата сметка и минимум две работни седмици въвеждане в длъжност на вашето работно място.

Дългосрочен трудов договор със  заплащане  според новозеландските стандарти на пазара на труда и уменията на работниците.

Съдействие за получаване на консултантска имиграционна услуга във връзка с издаване на работната виза и заявления за пребиваване.

Прозрачни (открити) отношения, където знаете от самото начало какво да очаквате и ще получите това, което е обещано.

Какъв е процесът и откъде да се започне?


На първо място трябва да ни изпратете подробна автобиография с мотивационното писмо, в което обяснявате защо смятате, че имате правилните умения за обявената работна позиция.

Документи потвърждаващи вашето образование и опит (референции от работодатели и официални удостоверения за трудов стаж) .

Може да се изисква да преминете ред медицински изследвания за медицинско свидетелство, което е необходимо за работната виза и пребиваване.

Трябва да представите свидетелство за съдимост от всички държави, в които сте живели повече от 12 месеца през последните 10 години.

Вашите отговорности и разходи

  • Вие трябва да работите минимум 12 месеца за един и същ работодател. Ако вие решите да смените работодателя- може да го направите, но вие сте длъжни да платите на работодателя неустойка в този случай.
  • Самолетните билети за вас и вашето семейство се заплащат от Вас. Това може да е еднопосочен билет.
  • Разходи за настаняване – квартира, общежитие или свободен наем.
  • Налице са специфични и различни от другите страни изисквания на имиграцията за работна виза/постоянно прeбиваване.
  • Съветваме ви да използвате Лицензиран Имигрантски Консултант, който ще гарантира положителен резултат от вашето заявление за виза. Всички такси се заплащат от Вас. Таксата зависи от броя на хората в семейството, като се започва от NZ$3000 плюс държавна такса.

Вие сте отговорни за собствените си думи и документи, които представяте. Ако сте декларирали, например преди заминаването, че имате трудов опит и умеете да работите като дърводелец за открита работна позиция в Нова Зеландия и в продължение на първите 3 месеца работодателят ви ще открие, че вие не можете да работите по професията, за която сте наети и сте го заблудили, тогава вие сте длъжни да заплатите неустойка на вашия работодател за направените от него разходи по наемането ви на работа в Нова Зеландия. Неустойка също така ще заплатите на вашия работодател, ако сте представили неверни документи, с които сте удостоверили наличието на професионална квалификация, трудов опит или препоръки/референции от други работодатели.

Забележка: Част от настоящата информация отнасяща се за имиграционни услуги, работна виза и адаптация в Нова Зеландия е предоставена с любезното съдействие на:

Лицензиран новозеландски имиграционен консултант № 201001902
LICENSED IMMIGRATION ADVISER – OLIA ESSINA
Licence number 201001902
Business address:
Approved Immigration Limited
7 Harrison Road, Mt. Wellington
Auckland 1060 New Zealand
www.immigrationtonz.com


„Агенция за заетост и квалификация“ ООД не носи отговорност за нейната пълнота и актуалност, възможно е да са настъпили своевременно изменения в имиграционното законодателство на Нова Зеландия.

За подробна информация и въпроси относно имиграция и работни визи за Нова Зеландия, можете да се обръщате директно към посочения  лицензиран новозеландски имиграционен консултант № 201001902 или друг такъв чрез сайта на имиграционната служба на Нова Зеландия.

ВАЖНО: Всички консултантски и държавни такси се определят съгласно законодателството на Нова Зеландия, и са дължими от кандидатите за имиграция и работна виза директно към лицензираните новозеландски имиграционни консултанти или към новозеландските имиграционни власти.

„АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ ООД не посредничи и не приема такси и плащания от търсещите работа лица по въпросите на имиграцията и работни визи в Нова Зеландия!

ПОСРЕДНИЧЕСКАТА УСЛУГА ЗА НАМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА Е БЕЗПЛАТНА!