Тук можете да споделите мнения за вашата работа в чужбина в емиграция, за вашите успехи или проблеми с некоректни работодатели, трудово възнаграждение, социално или здравно осигуряване, данъци, битови условия, комуникация с държавна или местна администрация и други. Независимо в коя държава по света работите, вашето мнение ще е важно за нас.

Ние ще публикуваме вашето мнение без редакция и всеки посетител на сайта ще може да се запознае.
За нас като Агенция за заетост, обратната връзка с работещите в чужбина и получената информация е много важна, за да можем да анализираме възможните проблеми и да предоставим една нова, по-добра качествена услуга за трудово посредничество.

Ние ще се съобразим с вашето мнение, като ще търсим най-коректните работодатели в държави по света, ще събираме предварително необходимата информация за държавите, нравите и обичаите.