Като магистър по финанси управлявам от 12 години няколко бизнеса свързани с обучения на безработни или заети лица за придобиване на професионална квалификация в различни професионални направления. Наблюдавах целия процес – от обучението до реализацията на обучените от нас лица до пазара на труда. Някои от тях успяха самостоятелно да си намерят добра работа в чужбина, но други не можаха да намерят „точния“ трудов посредник, който да ги насочи правилно към определена работа или работодател и правеха поредица от неуспешни опити да си намерят желаната работа в чужбина.

Установих, че основния проблем при наемане на работа в чужбина е недобрата  оценка от трудовия посредник на мотивацията или уменията на търсещите работа лица, както и липсата на достатъчно достоверна информация за държавата на работодателя – обичаи, нрави, разходи, данъци, банки, битово настаняване, възможности и разходи за събиране на семейство или близки, неоказване на помощ при адаптация в новата държава след наемане на работа.

Това ме амбицира да стана основател на „Агенция за заетост и квалификация“ ООД, с ясното намерение, че пазара на услуги за трудовото посредничество по наемане на работа в чужбина, се нуждае от още един трудов посредник, който да предложи един нов по-различен подход и прозрачност на предлаганата услуга.

Заложих на следните 5 мои правила за да управлявам този бизнес