Разликата

Агенция за заетост и квалификация оод

Ние вярваме че няма две еднакви предложения, и вие заслужавате най доброто.

Вие сте  работодател или Агенция за временна заетост, разширявате Вашия бизнес и Вие имате спешна необходимост от нови квалифицирани работници с професионален опит в различни професионални направления?

Как работим?

Ние няма да Ви губим времето и да Ви напълним електронната поща с множество автобиографии на кандидати за работа, и Вие да се налага да търсите най-подходящите кандидатури. Ние ще намерим и изберем за Вас най-правилните хора, подходящи за обявените от Вас свободни работни позиции. Нашите експерти ще Ви предложат само кандидати отговарящи на Вашите изисквания.

Ние разчитаме на честна и открита кореспонденция с Вас, при гарантиране на качеството на предлаганите от нас услуги. Ние желаем да развиваме нашия бизнес и ще бъдем максимално отговорни. В качеството на партньор, Вие ще получите най-доброто от нас, при защита и гаранция на Вашите права като работодател при наемането на нашите кандидати.

Какво партньорство предлагаме?

Ние от „Агенция за заетост и квалификация“ искаме да Ви предложим едно дългосрочно партньорство основано на доверие и коректност. Нашите експерти ще намерят за Вас най-правилните кандидати. Ние разбираме, че всяка грешка при подбора на кандидати може да ни струва скъпо, затова ние ще поддържаме постоянна комуникация с Вас до завършване на целия процес по наемане на работа. Можем да изпълним за Вас и допълнителни проверки, психотестове, както и онлайн интервю или конферентна връзка с кандидатите.

Нашите кандидати за работа

Ще Ви предложим само кандидати от Европа, за които сме извършили съответните проверки и можем да гарантираме и сме убедени, че притежават необходимата професионална квалификация и трудов опит. Нашите кандидати са обикновени семейни хора и са силно мотивирани за работа и емиграция и желаят коректно и отговорно да започнат своята нова трудова кариера. Те, вярват и разчитат на Вас и на нашето партньорство за да получат най-добрата и достойна работа, за която биха работили всеотдайно.

Всички наши кандидати за работа могат да аргументират честно и открито своята позиция, че са подходящи за посочените от Вас свободни работни места и с какво могат да допринесат  с уменията си за просперитета на Вашия бизнес.

Можем да намерим за Вас специалисти в строителството, машиностроенето, техниката, заваряване, електротехниката, автотранспортна техника, климатизация и вентилация, соларни панели, дори в селското, горското и рибно стопанство, социалната сфера и услугите.

Постоянен и временен персонал

Ние можем да Ви предложим да наемете персонал с минимална продължителност 1 година заетост при Вас на трудов договор. Дали желаете да продължите, решавате Вие.

ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДА ИЗГОТВИМ ЗА ВАС НАШЕТО БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

""
1
Employers Registration
Company Name
First ang Last nameyour full name
Phone Number
Skills Required
0 /
Previous
Next