Успешното интервю за работа е половин назначаване

Интервюто за работа в чужбина, се отличава съществено от интервю за работа в страната по местоживеене. Всички интервюта се провеждат онлайн, чрез различни известни и достъпни телекомуникации – скайп, вайбър или други. Организацията на интервюто се осъществява от трудовия посредник, най-често в неговия офис по определен график. Идеята е чуждестранния работодател да получи максимална визуална и вербална представа за лицата които ще наеме.

Комуникацията на онлайн интервюто се провежда най-често на английски език. Възможно е внякои случаи да се използва и руски език в зависимост от желанието на чуждестранния работодател. Официалния език на интервюто се определя предварително от работодателя. Акоза определена работна позиция не се изисква владеенето на чужд език и кандидата не владее чужд език онлайн интервюто с работодателя може да се осъществи и с преводач.

Важно е да се знае, че представата на работодателя за вас, може да се промени коренно на вашето интервю, независимо дали вие сте представили безупречна автобиография, референции и мотивационно писмо. Важно е на интервюто да докажете на работодателя, че вие сте наистина това което сте посочили в документите си за кандидатстване. Свободното изразяване, учтивостта и етикета на добрата комуникацията са от основно значение.

Интервюирания следва в хода на провеждането на интервюто максимално да даде информация за себе си. Честа грешка е, да се счита че работодателя следва да знае какви са неговите професионални знания и умения, след като е работил на сходна позиция. Обикновеновъв всяка компания поставяните задачи се различават съществено, затова е необходимо кандидата за работа да говори подробно и свободно за работата, която може да върши.

Въпросите обикновено се задават от работодателя, но тава не изключва кандидата да прави конкретни питания, особено за дейности които смята че трябва да презентира като свои умения, дали се използват в дейността на работодателя. Не е желателно да се прекъсва разговора със странични въпроси, нямащи значение към интервюто, или въпроси чиито отговори са по принцип ясни и известни, с цел да не се губи излишно време.

Старайте се да давате отговори които наистина сте убедени че са правилни и компетентни. В случай че нещо не ви е познато, като дейност по вашата работа, по-добре кажете че не сте запознати с нея, отколкото да твърдите че сте компетентен и можете да се справите с това. Често в последващи въпроси се разкрива несъответствието и това не е във ваша полза. Старайтесе да бъдете честни и добронамерени, работодателите имат опит и го оценяват

Бъдете любезни и учтиви с вашия работодател, но не и ласкатели. Засвидетелствайте вашето уважение като работник към бъдещ работодател, като използвате учтивата форма „Вие“. Дори работодателя да се обръща с вас с малкото ви име, вие спазвайте учтивата форма на обръщение. Покажете че освен добра професионална компетентност притежавате и личностни качества и компетентност , които могат да бъдат в полза на бъдещия работен колектив.