Професионалните обучения за възрастни в Република България са регламентирани в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Право да извършват професионални обучения имат Центровете за професионално обучение (ЦПО), както и да сертифицират проведено професионално обучение след полагане успешно на изпити за придобиване на професионална квалификация. Документите които се издават от ЦПО могат да бъдат Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение, в зависимост от вида и срока на проведеното професионално обучение.

Професионалните обучения се извършват по условия и ред определен от ЦПО в техните правилници и ЗПОО в зависимост от курса на обучение, брой учебни часове, форма на обучение и други. Включването в курс на професионално обучение може да бъде извършено само при заявено писмено заявление до ЦПО от лицата желаещи да получат професионална квалификация.

Ако Вие търсите работа в чужбина, но не притежаващи необходимата професионална квалификация, може да се включите в курсове организирани от ЦПО.

Финансирането на курса на обучение за вас може да бъде:

  • по европейска или национална програма където щесе обучавате безплатно или ще заплатите само част от обучението си
  • от работодател при сключване на договор за обучение и последваща заетостта за определен период , съгласно действащото трудово законодателство
  • от спонсори, фондации или други дарители
  • от самото търсещо работа лице

Агенция за заетост и квалификация“ ООД може да Ви консултира БЕЗПЛАТНО и насочи към курсове организирани от ЦПО, както и за условията за финансиране на обучението.

      Ние можем да Ви насочим към всяко професионално обучение, от което Вие имате нужда независимо от професионалното направление, професия и специалност.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) на Министерството на образованието и науката (МОН,) по който може да изберете професия и специалност по която да се обучавате можете да намерите на следния линк или в официалния сайт на МОН.

Вие сами избирате дали да се включите в курс на обучение и дали условията на организираните от ЦПО курсове отговарят на вашите възможности и намерения.