Езиковите обучения по английски език се отнасят към обученията за придобиване на ключови компетентности и не са регулирани в специален закон или подзаконов документ. В Европейския съюз е приета Европейска референтна рамка с осем на брой ключови компетентности. Обучението по чужд език е дефинирано като Ключова компетентност 2 – Обучение по чужди езици.

Съвета на Европа е определил единни европейски критерии за познанията по езици, със съответното ниво на владеене, както е посочено ТУК: http://www.mgu.bg/docs/ELPTemplate.pdf

Нивото на владеене на чуждия език се определя от най-ниското А1 до най-високото С2. Степента на знания на търсещите работа лица се определя с входящ тест по английски език, с което се определя и от кое ниво да започне обучаемото лице курса по английски език. Срока на обучение на търсещите работа лица, зависи от поставените цели за придобиване на ниво от А1 до С2. В зависимост от това се определя и броя часове и продължителност на обучението. Няма посочен срок на владеене на чуждия език от обучените лица получили ниво на владеене на английски език.

Същевременно за страните от Австралия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада, САЩ са определили друг стандарт за оценка на нивото на владеене на Английски език с получаване на сертификат – IELTS (International English Language Testing System ). Това е международен сертификат по английски език удостоверяващ в цял свят нивото на владеене на английски език. Оценките са от 0 до 9 според резултатите от положения изпит. IELTS е със срок на валидност 2 години.

Работодателите от Нова Зеландия изискват владеене на Английски език по системата IELTS с определена минимална оценка на сертификата. Понякога същият сертификат се изисква и от имиграционните служби за получаването на работна виза.

Ние от Агенция за заетост и квалификация може да Ви насочим към школи за чужди езици за обучение по системата IELTS. Тези кандидати, които имат сертификати по единни европейски критерии за познанията по езици от А1 до С2 могат да положат изпити по IELTS за определяне на тяхната оценка. Ако оценката е под нивото изисквана от работодателя е необходимо търсещото работа лице да повиши своите знания в курс на обучение по IELTS.

„Агенция за заетост и квалификация“ ООД може БЕЗПЛАТНО да Ви консултира и насочи към лицензирани по IELTS езикови школи-партньори.

Условията и реда за записване в курс на обучение, както и финансовите условия,  се определят от езиковите школи. Вие сами определяте дали желаете да участват в курс на обучение по английски език и да подадате заявление за включване в курс на обучение по английски език.

Вероятността да получите по-добра работа, ако владеете необходимото ниво на английски език в Нова Зеландия е много по-голяма.

Разходите ви за обучение на английски език и получаването на сертификат по IELTS са за сметка на търсещите работа лица.