Напишете правилно вашата мотивация и спечели работодателя

Смисълът на мотивационното писмо е да подкрепи останалите документи за вашата кандидатура за работа – автобиография и референции от работодатели. Често пъти се пренебрегва прилагането на мотивационно писмо, считайки че наличието на автобиография е достатъчна като информация за вас и вашите намерения. Друг грешен подход е да се използватшаблонни мотивационни писма, с които просто да се запълни комплекта документи

Никога не използвайте такива типови мотивационни писма. Вие сами трябва да изготвите вашето мотивационно писмо, с което да убедите работодателя за вашите сериозни намерения, да работите именно в неговото предприятие. Вие трябва да покажете, че не кандидатствате спонтанно или емоционално за тази работна позиция, а че сте направили своя задълбочен анализ, че именно тази работа ви е необходима за вас и ще се справите с поставените задачи.

От друга страна, вие трябва да насочите вниманието на вашия потенциален работодател, че с вашата кандидатура, вие ще способствате за успеха на неговото предприятие. Вашите знания, умения и компетенции и професионален опит, ще спомогнат за предлагането на нов по-качествен продукт, на по ниска себестойност, при намаляване разходите за друг сходен персонал, като вие например, ще можете да съвместявате повече от една работна позиция.

Проявете творчество и дайте информация за вашите постижения, амбиции и предимство, ако вие получите работата, и че именно това е работата, която вие харесвате и ще приложите на новото работно място в компанията. Предоставете допълнителна информация, която не сте посочили във вашата автобиография, отнасяща се до конкретни работни проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията в бранша и възможностите за превъзходство над нея

Логично е да посочите и вашите очаквания от чуждестранния работодател – да бъде оценен вашият труд и професионален опит. Напишете вашите очаквания за трудово възнаграждение, условия на труд, отпуски, почивки, извънреден труд при необходимост в почивни дни и празници, възможности за включване в допълнителна квалификация, обучение по чужд език, повишаване в длъжност след определен период, продължаване на срока на трудовия договор

Споделете че очаквате подкрепа от вашия нов чуждестранен работодател в чуждата за вас държава първоначална подкрепа за адаптиране на новото работно място – помощ за намиране на жилище на преференциални цени и адресна регистрация, разкриване на банкова сметка, съдействие със служебен транспорт до работното място (ако е възможно), устройване на членове на вашето семейство на – училище, работа или регистрация в осигурителни фондове.

На последно място посочете, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от подбора, независимо дали те ще са с положителен или отрицателен изход за вас. Уточнете че за вас, предлаганата работа е важна и от това зависи вашите бъдещи намерения, на вас и евентуално вашето семейство. Посочете, че оставате в готовност да предоставите и допълнителна информация или онлайн интервю при проявен интерес на чуждестранния работодател