Пишете ни

Изпратете ни съобщение и  ние ще ви помогнем да намерите вашето невероятно приключение.

Често задавани въпроси

Не е възможно да получите работна виза за Нова Зеландия, ако вие преди това нямате сключен законен дългосрочен трудов договор с новозеландски работодател, който има право да ви наеме като чужденец.

Новозеландските имиграционни власти проверяват законосъобразността на вашия трудов договор сключен от Вас с новозеландския работодател, включително и размера на Вашето заплащане по договора, дали отговаря на новозеландския стандарт и едва тогава може да получите работна виза.

Вашата трудова дейност в Нова Зеландия се контролира за целия срок на работната виза от новозеландските имиграционни власти, дали вие наистина работите при работодателя, на чието основание Ви е издадена работната виза, и е невъзможно вашата работа в Нова Зеландия да не е законосъобразна.

Вашата работна виза е издадена за наемане на работна позиция за определена работа с конкретен работодател.

В случай, че Вие прекратите предсрочно трудовия си договор едностранно по Ваша вина или сте заблудили умишлено работодателя при кандидатстване за работната позиция, че Вие притежавате определени професионални знания, умения и компетентности, които реално не притежавате, и това е установено надлежно от работодателя, то тогава Вие ще дължите неустойка на работодателя за всички направени от него разходи по вашето пристигане в Нова Зеландия – за трудов посредник, посрещане, настаняване и т.н.

Кандидатстването за работна виза, е Ваше индивидуално решение за стартиране на процедурата по издаване на работна виза.
Вашият трудов договор с новозеландски работодател е основание, Вие да можете да кандидатствате за работна виза пред новозеландските имиграционни власти по два начина: директно сам по електронен път, чрез сайта на имиграционните власти или чрез лицензиран новозеландски имиграционен консултант.

Ако кандидатствате сам е възможно да не можете да съберете необходимите документи за получаването на работна виза, или да предоставите сгрешени документи, или да декларирате поради незнание или умишлено неверни данни и обстоятелства за Вас, и това да бъде основание за отказ за получаване на работна виза, за което отговорността си е изцяло Ваша.

В другия случай, ако Вие се обърнете към лицензиран новозеландски имиграционен консултант, вероятността да получите работна виза е много по-голяма и напълно реална, освен в случаите ако вие сте представили неистински документи или прикривате факти от вашето минало, или не сте обявили Вашето реално здравословно състояние към момента на кандидатстване. Ползването на новозеландски имиграционен консултант може да бъде свързано с допълнителни разходи за Вас.

Вие имате право да заминете заедно със семейството си, на основание факта че притежавате работна виза за Нова Зеландия и вашите близки при изпълнение на определени условия също могат да получат работна виза заедно с вас. За повече подробности можете да се обърнете към новозеландския имиграционен консултант в нашия сайт.
Да, необходимо е всички ваши документи – копия от дипломи и сертификати, трудови книжки, референции от работодатели, автобиография и мотивационно писмо следва да са преведени на английски език от лицензиран преводач. Не е необходимо да се поставя апоситл от Министерството на правосъдието за документите за професионална квалификация или образование.
Отговорността за предоставените официални документи или в превод на английски език е изцяло ваша, в случай че бъде установено в последствие несъответствие в превода на официални документи.