Кариерна цел

вие трябва убедително и честно да посочите вашата кариерна цел и мечта за мястото ви в компанията за която кандидатствате, с какво вие ще допринесете за успеха на компанията, и защо вие ще бъдете по-добрия избор за работодателя ако получите работата. Вашият нов работодател иска да знае дали вие наистина желаете работа в неговата компания, скоято да бъдете полезен за нея или просто вие си търсите каквато и да е работа

 Професионални умения

следва да опишете всички ваши професионални умения, които сте придобили във вашата трудова история и как извършвате всяка конкретна дейност в нейната последователност. Не спестявайте подробните описания по дейностите които вършите в работата си, понякога една дейност или умение в повече която вие владеете и можете да вършите добре, ще бъде решаващ фактор да бъдете избран вие за работа в компанията

Професионален опит

постарайте се хронологично да опишете целия ваш професионален опит в трудовия си живот, дори посочете и опит получен извън официалната ви работа, например хоби, работа при приятел след работа и т.н. Срещу всяка длъжност при работодатели където сте работили, трябва да посочите какви точно трудови дейности сте осъществявали там,какви награди, повишения или иновации и рационализации сте показали в работата си.

Образование и обучение

посочете вашето образование и професионална квалификация, които сте получили, но и опишете честно и коректно всички ваши обучения, в които сте участвали независимо дали притежавате сертификат за обучението. Не подценявайте и вътрешно-фирмени обучения извършвани от работодател, където сте работили. За доказателства може да посочите фирми или работодатели, където сте се обучавали.

Персонални данни

много е важно да убедите вашия бъдещ чуждестранен работодател, че вашите персонални данни отговарят на истината и съответстват на неговите очаквания за вас като личност. Чуждестранните работодатели държат много на личностните ви качества, затова ги посочете точно и честно. Ако скриете или добите неверни данни, в последствие когато започнете работа и бъде установено друго, вие ще загубите доверието на работодателя.

Хоби и интереси

може да ви се струва странно, но чуждестранните работодатели много държат на сплотеността на колектива си и за тях е много важно да знаят вашите хобита и интереси. Ако вие сте многостранно развита личност, имате обичайните хобита и интереси, вие ще се впишете много добре в бъдещия трудов колектив и вашите извънработни комуникации с колектива на – пикник, празници, семейни събирания и други ще много добре приети

Референции

за разлика от България, където на референциите се гледа като на „дежурен ненужен документ“, написан просто за протокола и никой не ги чете, в останалия свят референциите се считат от работодателите за много сериозно доказателство за вашите професионални умения и опит. Липсата на достоверни референции от работодателите, където сте работили означава че шанса ви да бъдете одобрен за работата и сведен почти до нула.

Приложения

задължително условие е, посочените от вас по-горе данни, факти и обстоятелства да бъдат доказани със заверени с ваш подпис и дата на копия документи – официални или частни. Не разчитайте на факта, че повечето от частните документи –
референции, сертификати, удостоверения и други няма как да бъдат проверени от вашия чужд работодател. Прилагайте само документи, които отговарят на истиността посочена в тях